خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/11/11 06:49
شناسه خبر : 8761

نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه

‏🔹باحضور: آقای همایون مهمنش ؛عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران آقای ایلقار علیزاده ؛استاد دانشگاه و عضو سابق هئیت علمی دانشگاه اورمیه نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه ...

‏🔹باحضور: آقای همایون مهمنش ؛عضو هیات اجرائی سازمانهای جبهه ملی ایران

آقای ایلقار علیزاده ؛استاد دانشگاه و عضو سابق هئیت علمی دانشگاه اورمیه

نقش رژیم ایران در تحولات اخیر قفقاز جنوبی و تاثیر این تحولات در منطقه