» افسران سابق صدام
  • «ابوبکر البغدادی فرماندهی داعش را به یکی از افسران سابق صدام سپرد»
  • روزنامه بریتانیایی «د تایمز » روز پنجشنبه ۲۲ آگوست ۲۰۱۹ گزارش داد، ابوبکر البغدادی خلیفه خودخوانده سازمان تروریستی داعش، یک افسر سابق ارتش صدام حسین را به عنوان جانشین خود انتخاب کرد. ابوبکر البغدادی «عبدالله قرداش» را مسئول اداره امور سازمان تروریستی داعش کرد؛ این موضوع به حدس و گمان‌ها درباره اوضاع نامساعد سلامتی البغدادی […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH