» دیوارنویسی
  • ما همه عباس لسانی هستیم؛ آغاز دیوارنویسی های اعتراضی در شهر اردبیل
  • فعالین ملی مدنی شهر اردبیل در اعتراض به بازداشت غیرقانونی آقای عباس لسانی فعال ملی مدنی تورک آذربایجانی پس از خاتمه دادگاه در شهر تبریز به دیوارنویسی پرداخته و با شعارهایی همچون “ما همه عباس لسانی هستیم”،”عباس لسانی آزاد اولسون”،”عباس لسانی صدای ملت آزربایجان”،”مدافع ملت آزربایجان را آزاد کنید” و … خواستار آزادی سریع و […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH