» سازمان عفو بین‌الملل
  • عفو بین‌الملل سال ۲۰۱۸ را برای حکومت ایران «سال شرم» نامید
  • سازمان عفو بین‌الملل روز پنج‌شنبه، چهارم بهمن‌ماه، در گزارش جدید خود از وضعیت حقوق بشر در ایران با اشاره به بیش از هفت هزار بازداشت، سال گذشته را برای حکومت ایران «سال شرم» نامید. در گزارش عفو بین‌الملل با اشاره به موج اعتراضات برپاشده در ایران علیه فقر، فساد و اقتدارگرایی در سراسر ایران تاکید […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH