» سرمایه‌
  • ترکیه؛ مقصد بازرگانان و سرمایه‌گذاران ایرانی
  • فاتح چایاباتماز، مدیر شرکت «وی.آی.پی ترکیش پاس»، (vip turkish pas) در ایران در گفتگو با خبرنگار آناتولی در تهران اظهار داشت: «بسیاری از بازرگانان ایرانی پس از آسان شدن اخذ شهروندی ترکیه، تصمیم به خرید ملک و سرمایه گذاری در این کشور گرفته‌اند. قصد آنان از این اقدام اخذ شهروندی ترکیه است». «با پاسپورت ترکیه […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH