» سوپرمارکت
  • بیانیه اصناف سوپرمارکت داران نادارلی
  • اخیرا شبکه پویا با مدیریت علی بخشی زاده که ششمین شبکه ملی ایران محسوب میگردد و جزئی از شبکه کودک و نوجوان به ریاست محمد سرشار (که با حکم علی‌اصغر پورمحمدی به این سمت منسوب شده است) بوده و توسط مرکز پویانمایی صبا و با شعار «دوست خوب بچه ها» مدیریت میشود و در قسمت […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH