» سیب
  • کمبود «صنایع تبدیلی» آفت محصول سیب آزربایجان
  • کمبود «صنایع تبدیلی» آفت محصول سیب آزربایجان غرب آزربایجان – سالانه در هنگام فصل برداشت سیب‌درختی در استان آزربایجان غربی به دلیل نبود صنایع تبدیلی در کنار جاده‌ها انباشته می‌شود . سالانه بین ۸۰۰ هزارتا یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن سیب‌درختی تولید و روانه بازار می‌کند که فقط ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن آن به […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH