» شعله های آتش
  • شعله های آتش و بی تفاوتی حاکمیت تهران “حکایت جنگلهای قره داغ”
  • آتش سوزی در مناطقی از روستاهای خانقاه، مردانقم و کلوانق در بخش منجوان شهرستان خداآفرین اتفاق افتاده است. با وجود گذشت چند روز از آتش سوزی در جنگلهای قاراداغ هنوز خبری از امکانات اطفا حریق نیست و رسانه های فارس زبان و مسئولان حاکمیت با بی تفاوتی تمام اقدام به انکار و سانسور کرده اند. […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH