» فرانسه
  • فرانسه: خرید سامانه اس-400 از سوی ترکیه ارتباطی با ناتو ندارد
  • به گزارش خبرگزاری 50 میلیون اگنس روماته، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی مربوط به خرید سامانه دفاع موشکی اس-400 توسط ترکیه از روسیه گفت: “خرید این تجهیزات نظامی از سوی ترکیه یک انتخاب مستقل است و کشورهای عضو ناتو نمی توانند در خصوص آن اظهار نظر کنند”. […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH