» فعال ملی مدنی آزربایجانی
  • یوسف کاری فعال ملی مدنی آزربایجانی بازداشت شد
  • یوسف کاری فعال ملی مدنی آزربایجانی شد طبق اطلاع نزدیکان وی، بعد از ظهر امروز سه شنبه ۱۲ شهریور ۱۳۹۸، یوسف کاری فعال ملی مدنی تورک در میدان شریعتی اردبیل توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شده است. از محل نگهداری و دلیل بازداشت این فعال اطلاعی در دست نیست.
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH