» نماز جمعه
  • تظاهرات پس از نماز جمعه در تهران و شهرهای مختلف ایران
  • به گزارش خبرگزاری 50 میلیون هزاران نفر امروز پس از نماز جمعه در 40 نقطه از استان تهران ایران در حمایت از حکومت این کشور و در واکنش به مداخله برخی کشورها از جمله آمریکا در موضوع تجمعات اعتراضی اخیر تظاهرات کردند. از سوی دیگر شهرهای کرمان، اصفهان،‌ تبریز، شیراز، مازندران،‌ بوشهر، گیلان،‌ مشهد و برخی […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH