» ورود غیرقانونی
  • از ورود غیرقانونی بیش از دو هزار نفر به ترکیه جلوگیری شد
  • به گزارش 50 میلیون ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار گزارش «فعالیت‌های روزانه» در پایگاه اینترنتی خود، اعلام کرد: 2 هزار 299 نفر که قصد ورود غیرقانونی از سوریه به خاک کشور و همچنین 7 نفر دیگر که قصد خروج غیرقانونی از ترکیه به خاک این کشور را داشتند، دستگیر شده اند. در همین راستا از […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH