» کردیزه سازی
  • سیاست ننگین کردیزه سازی غرب آزربایجان
  • به گزارش #پنجاه_میلیون به نقل از اویرنجی؛ استناد از گزارش روابط عمومی قوه قضائیه ایران، آملی لاریجانی؛ رئیس قوه قضائیه یکشنبه (۱۵ مهر ۱۳۹۷) در حکمی؛ «علی اکبر گروسی» رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل پیشین دادگستری استان کردستان را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH