» کودک افغان
  • کودک افغان سلامت خود را در ترکیه بازیافت
  • کودک یک و نیم ساله یک خانواده افغانستانی که مبتلا به بیماری گرفتگی عروق قلب بود، در بیمارستان شهری کایسری ترکیه جراحی و درمان شد. نظیفه محمدی، خانم افغانستانی است که به دلیل درگیری‌ها در کشورش به ایران مهاجرت و در آنجا دو سال زندگی کرده و پنجمین فرزندش را به دنیا آورده است. فرزند […]
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH