خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/12/03 12:24
شناسه خبر : 1316

اشتراک تشکیلات گاموح در کنفرانس “تورک دونیاسی نین قانایان یاراسی تورکمن ائلی”با سخنرانی ارشاد صالحی و اهدای پرچم آزربایجان جنوبی و پیراهن تراختور به ارشاد صالحی

دکتر ائلیار ماکویی، معاون ارتباطات رهبری تشکیلات گاموح و عضو کمیته مرکزی گاموح از آزربایجان جنوبی ضمن تشکر از اظهارات جناب ارشاد صالحی در این کنفرانس افزوند: آزربایجان جنوبی هر زمان و همیشه حامی کرکوک و تورکمن های عراق بوده و خواهد بود، ...