22:03:03 - پنج‌شنبه 24 آگوست 2017
پرچم آذربایجان جنوبی
پرچم آذربایجان جنوبی بعنوان تمثیل کننده و سمبل ملی آذربایجان جنوبی به رسميت شناخته شد در اجلاس عمومی سالانه سازمان ملل بدون حاکميت “یو-ان-پی او” (که تحت لوای سازمان ملل متحد فعاليت می کند) در محل پارلمان اروپا در بروکسل در روزهای 1-2 فئورال یکی از موضوعات اصلی مورد بحث ، موضوع عضويت آذربایجان جنوبی […]

پرچم آذربایجان جنوبی بعنوان تمثیل کننده و سمبل ملی آذربایجان جنوبی به رسميت شناخته شد

در اجلاس عمومی سالانه سازمان ملل بدون حاکميت “یو-ان-پی او” (که تحت لوای سازمان ملل متحد فعاليت می کند) در محل پارلمان اروپا در بروکسل در روزهای 1-2 فئورال یکی از موضوعات اصلی مورد بحث ، موضوع عضويت آذربایجان جنوبی در سازمان ملل بدون حاکميت بود.دؘ?ر تاریخ 1 فوريه هئیت اداری سازمان ملل بدون حاکميت در مورد برنامه های آتی و اساسنامه (یو-ان-پی او)گزارش کاملی ارائه کردند . سپس رئیس سازمان (یو-ان-پو) جناب مارینو بوروسداچین درباره مراجعه آذربایجان جنوبی برای عضویت رسمی در سازمان گزارش مشروحی ارائه نمود.طی اظهاراتی در اجلاس سازمان دبير کل سازمان جناب مارینو اعلام کرد که مراجعه حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی بیش از 18 ماه در داخل آذربایجان جنوبی و در خارج ازکشور مورد تحقیق وبررسی قرار گرفته است.بنا به اظهارات ایشان حتی نمایندگانی از طرف (یو – ان- پی او) بطور غیر رسمی برای تحقیق به آذربایجان جنوبی سفر کرده و این مسئله بطور دقیق وهمه جانبه مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است . در نتيجه ، حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی بعنوان نماينده حقطقی ملت آذربایجان جنوبی به رسميت شناخته شده است .همچنين پرچمی که در همایش ميليونی و مردمی سال 2003 قلعه بابک شهرستان توسط دهها هزار نفر از مردم آذربایجان برافراشته و تاييد گرديد بعنوان سمبل و پرچم ملی آذربایجان جنوبی به رسميت شناخته شد.در همایش عمومی سازمان ملل بدون حاکميت که در روزهای اول و دوم فوريه برگزار گرديد ملت آذربایجان جنوبی با هئیت 4 نفره ای شرکت نمود. رهبری هيات نمايندگی آذربايجان جنوبی را رهبر حرکت ملی آذربایجان جنوبی و حرکت بيداری ملی آذربايجان جنوبی شخصا برعهده داشت. دکتر چهرگانی در روز دوم فوريه سخنرانی مفصلی درباره ده وضعيت آذربايجان جنوبی ، اهداف و برنامه های ملت آذربايجان جنوبی ايراد کرد.

GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH