5:58:39 - یکشنبه 3 ژوئن 2018
توافق نفتی اسد و تروریست های پ.ک.ک/ی.پ.گ
به گزارش 50 میلیون منابع موثق در دیرالزور به خبرگزاری آناتولی اعلام کردند که رژیم اسد و گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در خصوص تبادل نفت استخراج شده از میدان نفتی العمر در شرق سوریه که تحت اشغال این گروه تروریستی قرار دارد به توافق رسیده اند. براساس این توافق پ.ک.ک/ی.پ.گ در ازای هر 100 بشکه نفت خام […]

به گزارش 50 میلیون منابع موثق در دیرالزور به خبرگزاری آناتولی اعلام کردند که رژیم اسد و گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در خصوص تبادل نفت استخراج شده از میدان نفتی العمر در شرق سوریه که تحت اشغال این گروه تروریستی قرار دارد به توافق رسیده اند.

براساس این توافق پ.ک.ک/ی.پ.گ در ازای هر 100 بشکه نفت خام تحویلی به رژیم اسد 75 بشکه گازوئیل دریافت خواهد کرد.

گفتنی است منطقه نفتی العمر؛ که بزرگترین ذخایر نفت سوریه را در خود جای داده و روزانه 15هزار بشکه نفت از آن تولید می شود، بعد از خروج داعش در اکتبر 2017 به اشغال گروه تروریستیپ.ک.ک/ی.پ.گ که تحت حمایت آمریکاست، درآمد.

رژیم اسد و پ.ک.ک/ی.پ.گ سال گذشته نیز درباره تقسیم درآمد حاصل از فروش نفت از مناطق تحت اشعال این گروه تروریستی؛ که 70 درصد ذخایر نفتی سوریه را دربر می گیرند به توافق رسیده بودند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH