20:05:36 - جمعه 6 جولای 2018
پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی بر فراز قله ساوالان
کوهنوردان آزربایجانی با صعود به قله کوه ۴۸۰۰متری ساوالان پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بر فراز این قله به نمایش گذاشتند.

کوهنوردان آزربایجانی پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بر فراز قله کوه ساوالان به نمایش گذاشتند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH