7:53:01 - جمعه 3 آگوست 2018
هدیه تبریز به اورمیه
به گزارش 50 میلیون تیم لیگ یکی گسترش فولاد تبریز، رسما به اورمیه انتقال یافت. زنوزی مالک گسترش فولاد باموافقت، امتیاز گسترش فولاد را به یکی از کارخانه های تحت نظرش در اورمیه سپرد تا این باشگاه در دیگر شهر آزربایجان در رقابت های لیگ برتر شرکت کند.

به گزارش 50 میلیون تیم لیگ یکی گسترش فولاد تبریز، رسما به اورمیه انتقال یافت.
زنوزی مالک گسترش فولاد باموافقت، امتیاز گسترش فولاد را به یکی از کارخانه های تحت نظرش در اورمیه سپرد تا این باشگاه در دیگر شهر آزربایجان در رقابت های لیگ برتر شرکت کند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH