8:55:42 - یکشنبه 21 اکتبر 2018
گزارش نشست رونمایی کتاب زبان مادری
به گزارش 50 میلیون چهارشنبه یازدهم مهر نود و هفت، جلسه رونمایی از کتاب زبان مادری، به همت گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی در پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد. کتاب زبان مادری، با رویکردی میان رشته ای و چند رشته ای به مفهوم زبان مادری می پردازد و اولین اثر در ایران […]

به گزارش 50 میلیون چهارشنبه یازدهم مهر نود و هفت، جلسه رونمایی از کتاب زبان مادری، به همت گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی در پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار شد.
کتاب زبان مادری، با رویکردی میان رشته ای و چند رشته ای به مفهوم زبان مادری می پردازد و اولین اثر در ایران است که با این رویکرد به مفهوم زبان مادری می پردازد.
اساتید گرانقدری از رشته های مختلف علوم انسانی با رویکردهای متنوع راجع به زبان مادری مقاله نوشته اند، به همین دلیل خواننده با نظریات و نگاه های جامع و متنوعی نسبت به زبان مادری و ابعاد مختلف آن آشنا می شود.
دکتر سید جواد میری مدیر گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی و عضو هییت علمی پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در برگزاری جلسات و تدوین و گرداوری مقالات کوشش و همت وافری داشتند.
از جمله نویسندگان این کتاب می توان به دکتر سید جواد میری، بیزن عبدالکریمی، رحیم محمدی، امیلیا نرسیسیانس، محمد علی مرادی، ایدین ابراهیمی و……اشاره کرد.

بر چسب ها: , ,
منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH