18:27:58 - سه‌شنبه 18 دسامبر 2018
چالش پنجشنبه های آزربایجان در سالگرد سوزاندن کتابهای تورکی توسط رژیم پهلوی
شونیسم فارس در قالب حکومت شاهنشاهی پهلوی در ۲۶ آذر۱۳۲۵ اساس ملت تورک آزبایجان را هدف نابودی قرار داد و با آتش زدن کتابهای تورکی ،تورک ستیزی خود را به درجه اعلا رسانید ، و امروز نیز شونیسم فارس در قالب حکومت آخوندی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده مسیر پانیرانستی و پان فارسیستی می باشد .

-ویدئوی ۱۵ ثانیه ای با یک کتاب تورکی خریداری شده (ما در آزربایجان آزاد و‌مستقل به زبان خود خواهیم خواند و خواهیم نوشت )
۲۶ آذر ۱۳۲۵

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH