9:25:32 - سه‌شنبه 22 ژانویه 2019
ابتکار جوانان آزربایجانی با چالش شاخه گل در ائل گولو تبریز
میلیون تورک؛ پس از انتشار فیلمی از ائل گولو تبریز که در آن صحنه هایی از ناهنجاریها اجتماعی توسط عده معدودی رخ داد، طی امروز جوانان آزربایجانی با شاخه گل به ائل گولو تبریز رفتند. چالش اهدای یک شاخه گل به زنان در فضای مجازی مطرح شد و امروز جوانان آزربایجانی ضمن تاکید بر جایگاه […]

میلیون تورک؛ پس از انتشار فیلمی از ائل گولو تبریز که در آن صحنه هایی از ناهنجاریها اجتماعی توسط عده معدودی رخ داد، طی امروز جوانان آزربایجانی با شاخه گل به ائل گولو تبریز رفتند.
چالش اهدای یک شاخه گل به زنان در فضای مجازی مطرح شد و امروز جوانان آزربایجانی ضمن تاکید بر جایگاه زن در فرهنگ تورکان با شاخه گل به استقبال زنان در ائل گولو رفتند.
پیش تر طرفداران تراختور که در استادیومهای ورزشی برای اولین بار در آزربایجان جنوبی وایران از حقوق زنان برای حضور در مکانهای ورزشی دفاع کرده و شعارهای حمایتی سرداده بودند امروز نیز تعدادی از طرفداران تراختور با اهدای شاخه گل به زنان جایگاه زن و حقوق برابری را یادآور شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH