9:41:58 - سه‌شنبه 29 ژانویه 2019
حضور گسترده نیروهای امنیتی در ائل گولو (شاه گولو) تبریز
ترس حاکمیت از حرکت مدنی فعالان ملی آزربایجان انبوهی از نیروهای امنیتی را به ائل گولو گسیل داشته است. این رفتار رژیم ایران اهمیت ترس از اتحاد در جامعه آزربایجان را انعکاس میدهد. پیش تر فعالین ملی – مدنی آزربایحان با فراخوانی در فضای مجازی برای حضور در ائل گولو و تفدیم شاخه گل به […]

ترس حاکمیت از حرکت مدنی فعالان ملی آزربایجان انبوهی از نیروهای امنیتی را به ائل گولو گسیل داشته است.
این رفتار رژیم ایران اهمیت ترس از اتحاد در جامعه آزربایجان را انعکاس میدهد.

پیش تر فعالین ملی – مدنی آزربایحان با فراخوانی در فضای مجازی برای حضور در ائل گولو و تفدیم شاخه گل به زنان در پاسخ به رفتار ناهنجار چند جوان ترتیب داده بودند که با استقبال و همراهی مردم تبریز طی دیروز در ائل گولو برگزار شد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH