15:52:12 - جمعه 22 فوریه 2019
دبیر کل محترم سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش
لذا بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی “گاموح” از حضرتعالی بعنوان دبیر کل خواهان مطالبه گری از دولت چین برای پاسخگویی به افکار عمومی دنیا هستیم .

دبیر کل محترم سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش

پیرو آنچه که در گزارش های سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی از دیدبان حقوق بشر HRW ،عفو بین الملل و سایر سازمانهای بین المللی در مورد وضعیت بحرانی نقض گسترده حقوق انسانی در اردوگاههای زندان گونه چین برای ۳میلیون تن از اقلیت ترکهای مسلمان اویغور و ربودن شخصیت های برجسته علمی و دانشگاهی را در استان سین کیانگ و عدم اجازه برای خبرنگاران و رسانه های آزاد دنیا برای اطلاع رسانی از وضعیت موجود در اردوگاههای زندان های گروهی موجب افزایش نگرانی نزد افکار عمومی دنیا و احتمال وقوع تراژدی انسانی را متحمل کرده است.
لذا بعنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی “گاموح” از حضرتعالی بعنوان دبیر کل خواهان مطالبه گری از دولت چین برای پاسخگویی به افکار عمومی دنیا هستیم .

حرکت بیداری ملی آذربایجان جنوبی
گاموح
فوریه 2019

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH