17:14:45 - شنبه 28 سپتامبر 2019
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده: آمریکا دیگر به مقامات ارشد رژیم ایران و خانواده هایشان اجازه سفر به ایالات متحده را نخواهد داد.
مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده: آمریکا دیگر به مقامات ارشد رژیم ایران و خانواده هایشان اجازه سفر به ایالات متحده را نخواهد داد.

مایک پومپئو، وزیر خارجه ایالات متحده:

آمریکا دیگر به مقامات ارشد رژیم ایران و خانواده هایشان اجازه سفر به ایالات متحده را نخواهد داد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH