19:52:40 - دوشنبه 18 سپتامبر 2017
دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی با اولجای کیلاووز رهبر تشکیلات اولکو اوجاقلاری ترکیه
دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی با اولجای کیلاووز رهبر تشکیلات اولکو اوجاقلاری ترکیه

دیدار اعضای کمیته مرکزی گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی با اولجای کیلاووز رهبر تشکیلات اولکو اوجاقلاری ترکیه

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH