10:47:48 - سه‌شنبه 29 اکتبر 2019
✅ صحنه‌ای که به همراه سلام نظامی زیبایی‌اش چندین برابر خواهد شد.
✅ صحنه‌ای که به همراه سلام نظامی زیبایی‌اش چندین برابر خواهد شد. 🔹 وعده دیدار، جمعه ۱۰ آبان، استادیوم سهند تبریز 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

✅ صحنه‌ای که به همراه سلام نظامی زیبایی‌اش چندین برابر خواهد شد.

🔹 وعده دیدار، جمعه ۱۰ آبان، استادیوم سهند تبریز 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH