خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/10/06 20:39
شناسه خبر : 698

اهتزاز پرچم تورکمن های عراق در شهرداری مرسین ترکیه

اهتزاز پرچم تورکمن های عراق در شهرداری مرسین ترکیه ...

اهتزاز پرچم تورکمن های عراق در شهرداری مرسین ترکیه