9:22:38 - شنبه 30 نوامبر 2019
واکنش «محمد تقی‌زاده» معاون استاندار تهران به برگزاری مسابقات فوتبال در هوای آلوده
واکنش «محمد تقی‌زاده» معاون استاندار تهران: از نگاه ما بازی‌ها و هرگونه برگزاری مسابقات لغو است و محدودیت و ممنوعیت دارد. اگر کسی غیر از این عمل کند باید پاسخگو باشد و پیگیری قانونی خواهد داشت. با توجه به شاخص‌هایی که در ایستگاه‌های مختلف رصد کردیم همچنان در شرایط اضطرار به سر می‌بریم.

واکنش «محمد تقی‌زاده» معاون استاندار تهران:

از نگاه ما بازی‌ها و هرگونه برگزاری مسابقات لغو است و محدودیت و ممنوعیت دارد. اگر کسی غیر از این عمل کند باید پاسخگو باشد و پیگیری قانونی خواهد داشت.

با توجه به شاخص‌هایی که در ایستگاه‌های مختلف رصد کردیم همچنان در شرایط اضطرار به سر می‌بریم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH