10:27:02 - شنبه 30 نوامبر 2019
لغو دیدار تیم های تیراختور آزربایجان و پیکان تهران
با نظر استانداری و شورای تامین دیدار تیم های تیراختور آزربایجان و پیکان تهران لغو گردید.

با نظر استانداری و شورای تامین دیدار تیم های تیراختور آزربایجان و پیکان تهران لغو گردید.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH