خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
19/12/03 06:19
شناسه خبر : 7269

کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان شمالی

کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان شمالی، جاسازی شده در بار تریلی‌هایی که از ایران به اوکراین می‌رفتند. تمامی محموله‌های مواد مخدر کشف شده توسط گمرک آذربایجان شمالی متعلق به سازمان تروریستی سپاه پاسداران ایران بوده، و این سازمان تروریستی از منظر بین‌المللی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان می‌باشد. ...

کشف محموله ٩٣٣ کیلویی هروئین توسط کمرگ کشور جمھوری آذربایجان شمالی، جاسازی شده در بار تریلی‌هایی که از ایران به اوکراین می‌رفتند.

تمامی محموله‌های مواد مخدر کشف شده توسط گمرک آذربایجان شمالی متعلق به سازمان تروریستی سپاه پاسداران ایران بوده، و این سازمان تروریستی از منظر بین‌المللی بزرگترین قاچاقچی مواد مخدر در جهان می‌باشد.