7:02:37 - پنج‌شنبه 5 دسامبر 2019
بازدید الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان شمالی از غرفه ایران در نمایشگاه “باکوتل ۲۰۱۹”
بازدید الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان از غرفه ایران در نمایشگاه “باکوتل ۲۰۱۹” 🔹رییس جمهوری آذربایجان شمالی به همراه آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران، از غرفه های نمایشگاه دیدار کردند.

بازدید الهام علی اف رییس جمهوری آذربایجان از غرفه ایران در نمایشگاه “باکوتل ۲۰۱۹”

🔹رییس جمهوری آذربایجان شمالی به همراه آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران، از غرفه های نمایشگاه دیدار کردند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH