16:05:06 - سه‌شنبه 10 اکتبر 2017
اشتراک تشکیلات گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی در همایش بزرگ MHP با موضوع “کرکوک سئودالی لاری” در آنکارا
منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH