خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
17/10/10 16:05
شناسه خبر : 738

اشتراک تشکیلات گاموح به نمایندگی از آزربایجان جنوبی در همایش بزرگ MHP با موضوع “کرکوک سئودالی لاری” در آنکارا