11:50:03 - سه‌شنبه 4 فوریه 2020
مصاحبه آقای دکتر علیرضا عبدالهی ، معاون اول تشکیلات گاموح
مصاحبه آقای دکتر علیرضا عبدالهی ، معاون اول تشکیلات گاموح در کانال اینترنتی گاموح مدیا موضوع :مسائل روز حرکت ملی آزربایجان جنوبی

مصاحبه آقای دکتر علیرضا عبدالهی ،
معاون اول تشکیلات گاموح
در کانال اینترنتی گاموح مدیا

موضوع :مسائل روز حرکت ملی آزربایجان جنوبی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH