خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/02/04 11:50
شناسه خبر : 7450

مصاحبه آقای دکتر علیرضا عبدالهی ، معاون اول تشکیلات گاموح

مصاحبه آقای دکتر علیرضا عبدالهی ، معاون اول تشکیلات گاموح در کانال اینترنتی گاموح مدیا موضوع :مسائل روز حرکت ملی آزربایجان جنوبی ...

مصاحبه آقای دکتر علیرضا عبدالهی ،
معاون اول تشکیلات گاموح
در کانال اینترنتی گاموح مدیا

موضوع :مسائل روز حرکت ملی آزربایجان جنوبی