13:41:34 - جمعه 20 مارس 2020
ویدئو پیام تبریک دکتر چهرگانی به مناسبت رسیدن بهار و عید امشب به صورت کامل از تریبونهای آذربایجان جنوبی پخش خواهد شد . .
ویدئو پیام تبریک دکتر چهرگانی به مناسبت رسیدن بهار و عید امشب به صورت کامل از تریبونهای آذربایجان جنوبی پخش خواهد شد . . video_2020-03-20_16-06-59

ویدئو پیام تبریک دکتر چهرگانی به مناسبت رسیدن بهار و عید امشب به صورت کامل از تریبونهای آذربایجان جنوبی پخش خواهد شد . .
video_2020-03-20_16-06-59

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH