22:42:38 - دوشنبه 23 مارس 2020
اعلام وضع ویژه قرنطینه در سراسر جمهوری آذربایجان شمالی
اعلام وضع ویژه قرنطینه در سراسر جمهوری آذربایجان شمالی 🔸درجلسه هیئت وزیران آذربایجان شمالی برای مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد از بامداد 24 مارس (5 فروردین) تا 20 آوریل (1 اردیبهشت) به مدت سه هفته در سراسر این کشور وضع ویژه قرنطینه اعلام شود

اعلام وضع ویژه قرنطینه در سراسر جمهوری آذربایجان شمالی

🔸درجلسه هیئت وزیران آذربایجان شمالی برای مقابله با کرونا تصمیم گرفته شد از بامداد 24 مارس (5 فروردین) تا 20 آوریل (1 اردیبهشت) به مدت سه هفته در سراسر این کشور وضع ویژه قرنطینه اعلام شود

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH