خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/03/23 23:01
شناسه خبر : 7806

آماده سازی سالن دوهزار نفری ورزشگاه #سلماس به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی

آماده سازی سالن دوهزار نفری ورزشگاه #سلماس به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی ...

آماده سازی سالن دوهزار نفری ورزشگاه #سلماس به عنوان نقاهتگاه بیماران کرونایی