21:46:42 - چهارشنبه 25 مارس 2020
فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت تورکیه
فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت تورکیه: با مرگ ۱۵ نفر دیگر، مجموع جان باختگان ویروس کرونا در تورکیه به ۵۹ نفر رسید، همچنین تعداد مبتلایان به این ویروس نیز به ۲۴۳۳ نفر رسیده است.

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت تورکیه:

با مرگ ۱۵ نفر دیگر، مجموع جان باختگان ویروس کرونا در تورکیه به ۵۹ نفر رسید، همچنین تعداد مبتلایان به این ویروس نیز به ۲۴۳۳ نفر رسیده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH