21:48:08 - چهارشنبه 25 مارس 2020
تورکیه به حمایت از شهروندانش در برابر کرونا ادامه می‌دهد
تورکیه به حمایت از شهروندانش در برابر کرونا ادامه می‌دهد «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور تورکیه: تورکیه ۷ میلیارد لیره [معادل ۱.۰۸ میلیارد دلار] در حمایت از کارگرانی که دستمزدی پایین دارند، اختصاص خواهد داد. دولت مبلغی به میزان هزار لیره ترک [معادل ۱۵۵ دلار] را به ۲ میلیون خانوار کم درآمد خواهد داد.

تورکیه به حمایت از شهروندانش در برابر کرونا ادامه می‌دهد

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور تورکیه:

تورکیه ۷ میلیارد لیره [معادل ۱.۰۸ میلیارد دلار] در حمایت از کارگرانی که دستمزدی پایین دارند، اختصاص خواهد داد.

دولت مبلغی به میزان هزار لیره ترک [معادل ۱۵۵ دلار] را به ۲ میلیون خانوار کم درآمد خواهد داد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH