خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
20/03/25 21:48
شناسه خبر : 7817

آمار قربانیان کرونا در جهان از ۲۰ هزار نفر گذشت/بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیز مبتلا به این ویروس هستند.

آمار قربانیان کرونا در جهان از ۲۰ هزار نفر گذشت/بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیز مبتلا به این ویروس هستند. ...

آمار قربانیان کرونا در جهان از ۲۰ هزار نفر گذشت/بیش از ۴۵۰ هزار نفر نیز مبتلا به این ویروس هستند.