21:51:26 - چهارشنبه 25 مارس 2020
تعداد قربانیان کرونا در اردبیل به ۴۷ نفر افزایش یافت!
تعداد قربانیان کرونا در اردبیل به ۴۷ نفر افزایش یافت! قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به افزایش مبتلایان به کرونا در اردبیل به ۳۲۷ نفر گفت: تعداد قربانیان بیماری کرونا در استان به ۴۷ نفر افزایش یافت.

تعداد قربانیان کرونا در اردبیل به ۴۷ نفر افزایش یافت!

قائم مقام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به افزایش مبتلایان به کرونا در اردبیل به ۳۲۷ نفر گفت:

تعداد قربانیان بیماری کرونا در استان به ۴۷ نفر افزایش یافت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH