21:52:51 - چهارشنبه 25 مارس 2020
دادستان دانمارک یک ایرانی را به ارتباط با ایران برای اجرای نقشه ترور در این کشور متهم کرد
دادستان دانمارک یک ایرانی را به ارتباط با ایران برای اجرای نقشه ترور در این کشور متهم کرد دادستان دانمارک یک ایرانی را به ظن همکاری و ارتباط با سرویس امنیتی ایران برای اجرای نقشه ترور در خاک دانمارک متهم کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، این ایرانی در اکتبر ۲۰۱۸ در مورد نقشه مشکوک به […]

دادستان دانمارک یک ایرانی را به ارتباط با ایران برای اجرای نقشه ترور در این کشور متهم کرد

دادستان دانمارک یک ایرانی را به ظن همکاری و ارتباط با سرویس امنیتی ایران برای اجرای نقشه ترور در خاک دانمارک متهم کرد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، این ایرانی در اکتبر ۲۰۱۸ در مورد نقشه مشکوک به کشتن یک چهره اپوزیسیون عرب‌ ایرانی‌ در دانمارک، دستگیر شد.

دادستانی دانمارک اعلام کرد فرد متهم با دستگاه امنیتی ایران تبادل اطلاعاتی داشته تا این نقشه را در دانمارک اجرا کند. این فرد همچنین به اقدام به قتل هم متهم شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH