17:11:57 - دوشنبه 30 مارس 2020
تاریخ برگزاری المپیک مشخص شد
تاریخ برگزاری المپیک مشخص شد المپیک توکیو که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود از ۲۳ ژوئیه تا ۸ اوت ۲۰۲۱ برگزار می‌شود. این مسابقات کماکان توکیو ۲۰۲۰ نامیده خواهد شد.

تاریخ برگزاری المپیک مشخص شد

المپیک توکیو که به دلیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاده بود از ۲۳ ژوئیه تا ۸ اوت ۲۰۲۱ برگزار می‌شود.

این مسابقات کماکان توکیو ۲۰۲۰ نامیده خواهد شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH