7:52:05 - شنبه 4 آوریل 2020
احتمال سوءاستفاده تروریست‌ها از کرونا وجود دارد
احتمال سوءاستفاده تروریست‌ها از کرونا وجود دارد آنتونیو گوترش٬ دبیرکل سازمان ملل با اشاره به پیامدها و شرایط نامشخص ناشی از ویروس کرونا درجهان٬ نسبت به سواستفاده احتمالی گروه های تروریستی از این بحران هشدار داد. گوترش همچنین ضمن هشدار نسبت به اینکه کرونا در کنار صلح و امنیت بین المللی٬ امنيت غذایی را نیز […]

احتمال سوءاستفاده تروریست‌ها از کرونا وجود دارد

آنتونیو گوترش٬ دبیرکل سازمان ملل با اشاره به پیامدها و شرایط نامشخص ناشی از ویروس کرونا درجهان٬ نسبت به سواستفاده احتمالی گروه های تروریستی از این بحران هشدار داد.

گوترش همچنین ضمن هشدار نسبت به اینکه کرونا در کنار صلح و امنیت بین المللی٬ امنيت غذایی را نیز تهديد می کند٬ افزود: بنابر این بايد تمام زنجيره‌های تأمين از جمله مواد غذایی، دارو و ساير تجهيزات پزشکی به ويژه برای مناطق فقير و آسيب پذير ادامه يابد.

وی تصریح کرد: هنوز بدترین وضعیت را تجربه نکرده‌ایم و باید همه تلاش خود را در مبارزه با کرونا انجام دهیم تا بتوانیم صلح و اتحاد جهانی را حفظ کنیم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH