15:19:47 - پنج‌شنبه 9 آوریل 2020
اخراج کارمندان تا ۳ ماه در ترکیه ممنوع شد.
اخراج کارمندان تا ۳ ماه در ترکیه ممنوع شد. در راستای کاهش تاثیرات منفی شیوع ویروس چینی بر کار و درآمد مردم، اخراج کارمندان تا ۳ ماه در ترکیه ممنوع شد. 🔹 همچنین دستمزد افرادی که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند، از صندوق بیکاری پرداخت خواهد شد.

اخراج کارمندان تا ۳ ماه در ترکیه ممنوع شد.

در راستای کاهش تاثیرات منفی شیوع ویروس چینی بر کار و درآمد مردم، اخراج کارمندان تا ۳ ماه در ترکیه ممنوع شد.

🔹 همچنین دستمزد افرادی که به مرخصی بدون حقوق فرستاده شده‌اند، از صندوق بیکاری پرداخت خواهد شد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH