17:18:44 - پنج‌شنبه 9 آوریل 2020
آمار تعداد مبتلایان به ویروس چینی در ترکیه
آمار تعداد مبتلایان به ویروس چینی در ترکیه تعداد مبتلایان ویروس چینی ۴۲۲۸۲ نفر رسیده است که از این تعداد ۹۰۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند!

آمار تعداد مبتلایان به ویروس چینی در ترکیه

تعداد مبتلایان ویروس چینی ۴۲۲۸۲ نفر رسیده است که از این تعداد ۹۰۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH