21:52:06 - شنبه 11 آوریل 2020
با فوت ۹۵ بیمار دیگر در ترکیه تعداد قربانیان ویروس چینی به ۱۱۰۱ نفر افزایش یافته است.
با فوت ۹۵ بیمار دیگر در ترکیه تعداد قربانیان ویروس چینی به ۱۱۰۱ نفر افزایش یافته است. فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه گفت: تعداد مبتلایان به ویروس چینی ۵۲۱۶۷ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۱۰۱ نفر جان خود را از دست داده است!

با فوت ۹۵ بیمار دیگر در ترکیه تعداد قربانیان ویروس چینی به ۱۱۰۱ نفر افزایش یافته است.

فخرالدین کوجا وزیر بهداشت ترکیه گفت:
تعداد مبتلایان به ویروس چینی ۵۲۱۶۷ نفر رسیده است که از این تعداد ۱۱۰۱ نفر جان خود را از دست داده است!

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH