20:29:10 - یکشنبه 12 آوریل 2020
آمار مبتلایان به ویروس کرونای چینی در ترکیه
آمار مبتلایان به ویروس کرونای چینی در ترکیه ▪️مبتلایان: ۵۶۹۵۶ نفر ▪️فوتی‌ها: ۱۱۹۸ نفر

آمار مبتلایان به ویروس کرونای چینی در ترکیه

▪️مبتلایان: ۵۶۹۵۶ نفر

▪️فوتی‌ها: ۱۱۹۸ نفر

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH